Cæsars slagmark funnet

Forskere kan nå datere flere nederlandske oldtidsfunn til Cæsars blodige slag mot germanske stammer.

I løpet av de siste tre tiårene har arkeologer gravd ut skjeletter, spydhoder, sverd og en hjelm ved Waal-elva. Nå har forskere datert gjenstandene til Cæsars tid.

© Nicolas Coustou via Wikimedia Commons

Slagmark lokalisert i Nederland

Stedet der Julius Cæsar i 55 f.Kr. massakrerte to germanske stammer, er nå påvist. Ifølge forskere ved Det frie universitet i Amsterdam fant slaget sted nær Waal-elva i dagens Nederland. Konklusjonen er basert på karbon 14-analyser av gjenstander fra den antatte slagmarken.

Cæsars biografi hjalp historikere

Cæsar beskrev slaget i sin biografi «Gallerkrigen», og hendelsen har derfor vært kjent av historikerne. Men først nå kan forskere peke ut nøyaktig hvor slaget fant sted.

«Det er første gang vi har tydelige bevis på at Cæsar og hans tropper befant seg på nederlandsk jord», sier arkeolog Nico Roymans, som har analysert funnene.

Cæsar sloss mot de to germanske stammene tenkteri og usipetes, som kom fra et område øst for Rhinen. De hadde bedt Cæsar om beskyttelse, men den romerske feltherren avviste forespørselen og beordret i stedet sine åtte legioner til å utradere stammene.

I «Gallerkrigen» forteller Cæsar om slagets avslutning: «Et stort antall av dem (germanerne, red.) var såret, og resten havnet i elva, der de druknet».

3 raske spørsmål til Nico Roymans, Arkeolog

1. Hvor stort område er funnene gjort på?

Skjelettene og våpnene er funnet langs Maas-elva over en avstand på minst tre kilometer. Jeg vil derfor tro at Cæsars hær kjempet mot de to germanske stammene på et område på flere kvadratkilometer.

2. Hva kan vi bruke lokaliseringen til?

Når vi vet nøyaktig hvor slaget fant sted, kan vi rekonstruere det ut fra Cæsars egen beskrivelse. Det store antallet skjelettrester forteller også at Cæsars kamp mot en annen germansk stamme i samme periode må ha utspilt seg et annet sted, for det slaget kostet ikke like mange menneskeliv.

3. Hva er deres neste skritt?

Isotopanalyser viste at de drepte kom fra områder med helt andre landskapstyper. Vi er derfor i gang med å undersøke knoklene for å bestemme hvilke provinser de kom fra.