Hagia Sophia Museum

Colosseum var en gave til romerne

Da Colosseum ble innviet i år 80 e.Kr ble det feiret i 100 dager med et stort show og blodige gladiatorkamper. Men hvem sto egentlig for byggingen?

Byggingen av Colosseum ble innledet i år 72 e.Kr. under keiser Vespasian.

Selv om datidens amfiteatre gjerne var plassert ved utkanten av byene, valgte Vespasian å bygge Colosseum midt i Roma – ifølge noen historikere for å iscenesette Colosseum som en gave til Romas innbyggere.

Colosseum innviet med blodige kamper

Det enorme byggearbeidet ble i stor grad finansiert med krigsbytte fra det store tempelet i Jerusalem, som var blitt plyndret av romerne etter et jødisk opprør i år 70 e.Kr.

Mange av de 100 000 jødene som ble ført til Roma som slaver, ble også tvunget til å arbeide med byggingen.

Da keiser Vespasian døde i år 79 e.Kr., var byggeprosjektet bare rundt 75 prosent ferdig. Hans stedfortreder, sønnen Titus, fullførte arbeidet året etter og innviet Colosseum med et gigantisk 100 dager langt show med daglige, blodige gladiatorkamper.

Colosseum fikk tilbygg

Den enorme bygningen, som kunne ta over 50 000 tilskuere, ble ytterligere utbygd av Vespasians yngre sønn, Domitian, som fulgte Titus.

Han bygde blant annet en rekke tunneler der dyr og slaver ble sperret inne.

Det ble Colosseum også brukt til:

© Wikimedia Commons

SJØSLAG

Sjøslag – naumachia – krevde at Colosseum ble tettet igjen og fylt med vann. Små krigsskip gjenoppførte deretter berømte sjøslag for tilskuerne.

© Wikimedia Commons

HENRETTELSER

Henrettelser ble utført i pausene mellom gladiatorkampene. Noen dødsdømte ble drept ad bestias – ved å bli revet i fillebiter av rovdyr.

© Wikimedia Commons

STORVILTJAKT

Storviltjakt – såkalt vanatio – foregikk ved at arenaen ble fylt med eksotiske dyr som «jegere» deretter kunne jakte på og drepe.