De puniske kriger

Rundt år 265 f.Kr. er bystaten Kartago den dominerende stormakten ved Middelhavet. Byens styrke er basert på en mektig flåte og en hær av leiesoldater. En konkurrent gjør seg imidlertid stadig mer gjeldende; Roma har sikret seg kontrollen med den italienske halvøya og ønsker nå å innta Sicilia, som er en av Kartagos besittelser. Maktkampen mellom Romerriket og Kartago fører til tre kriger i årene 264-146 f.Kr. Etter krigene står Romerriket igjen som den dominerende stormakten, klar til å fortsette sin ekspansjon i Middelhavet og nord for Alpene.