Dødens disipler

Skjeletter uten hoder, kranier slått inn med hammere og knokler knust av løvebitt. To gravplasser med over 150 gladiatorskjeletter har gitt forskerne ny og overraskende kunnskap om hvordan romerske gladiatorer for 2000 år siden trente, kjempet – og ble drept.

11. april 2011 av Niels-Peter Granzow Busch

Books:
Læs mere
● Alan Baker: The Gladiator – The secret history of Rome's warrior slaves, Random House, 2000 ● Roger Dunkle: Gladiators – Violence and spectacle in ancient Rome, Pearson Education Limited, 2008 ● Konstantin Nossov: Gladiator, Osprey Publishing, 2009

Websites:
● historienet.dk/gladiator

Kanskje du er interessert i