Film: The Eagle

Hollywood kontra Historien: Filmen The Eagle, som bygger på myten om romernes forsvunnne 9. legion, er mer fri fantasi enn historiske fakta. Vi tar filmens historiske puls.

Handlingen:

En ung romersk offiser leter etter 9. Legion (og legionens ørnebanner) som forsvant sporløst i Nord-Enland i år 120. Han finne banneret hos en primitiv stamme nord for Hadrians mur.

Mistet romerne virkelig en legion under mystiske omstendigheter?

Det stemmer at historikerne har mistet sporet etter den nokså berømte 9. Spanske legion omkring år 120. Det stemmer også at mange av teoriene går ut på at legionen ble utslettet i et slag i England, der den var stasjonert.

Men at legionen ble borte i England har mer et anstrøk av myte enn av noe annet. Det finnes faktisk mange andre troverdige forklaringer på hvorfor alle spor etter legionen plutselig opphørte – og de peker i så vidt forskjellige retninger som Frankrike og det østlige Europa. Samtidig hevder noen historikere at legionen kan ha eksistert så sent som i 140, lenge etter at legionens oppdrag, byggingen av Hadrians mur langs Englands nordgrense, var avsluttet, og dermed trolig også lenge etter at soldatene var blitt forflyttet fra England.

Likevel tviholder mange ennå på myten om at legionen møtte sin skjebne i England. Tilhengerne av denne versjonen peker på at brev og dokumenter forteller om voldsomme kamper med store tap i England i årene rundt 120.

Peker noe som helst i retning av at nordengelske stammer nedkjempet legionen?

Overhodet ingenting. Filmen er fri fantasi i likhet med beretningen om den unge krigeren som drar nordover i sin søken etter ørnebanneret.

Er folkeslagene korrekt portrettert?

Det skal ha vært regissørens mål. Problemet er at historikerne vet nesten ingenting om stammene som romerne støtte på under okkupasjonen av England.

Imidlertid er en rekke detaljer påviselig gale. Selkierne – som i filmen kalles selfolket – var nok ingen skotsk stamme. De er fabelvesener som i skotsk mytologi kan skifte ham. Og selkiene snakket uansett ikke gælisk – det er et språk som ikke fikk utbredelse i området før atskillige århundrer var gått.

Samtidig prøver filmen på enkelte områder i større grad å utgjøre en moderne kommentar til vår tid, enn å utgi seg for å være et historisk dokument.