Otto Albert Koch

Forsker: Nå vet vi hvor Varus’ legioner ble utslettet

Varusslaget er et av Romerrikets mest skjebnesvangre. Nå viser et såkalt metallisk fingeravtrykk hvor 20 000 legionærer omkom.

Mellom 16 000 og 20 000 romerske legionærer ble i år 9 e.Kr. slaktet i Teutoburgerskogen. Massakren i Nord-Tyskland var et av den romerske hærens mest smertefulle nederlag, men nøyaktig hvor de mange soldatene døde, har så langt ikke kunnet konstateres.

Takket være nye kjemiske analyser kan tyske forskere nå fastslå at de tre romerske legionene ble beseiret av germanerne i den delen av skogen som kalles Kalkriese.

Høydedraget Kalkriese ligger i det nordlige Tyskland. På slagmarken har arkeologer tidligere funnet alt fra romerske mynter og metallprosjektiler til romerske slynger.

© NordNordWest, Shutterstock

Jern avslører legionens dødskamp

Det definitive beviset ble funnet ved hjelp av metallgjenstander som arkeologer har gravd ut forskjellige steder i Teutoburgerskogen.

«Når vi vet hvor en legion har hatt sitt hovedkvarter, kan vi kjemisk analysere metallet (som dryppet ned i legionærens bål, red.) – et slags metallisk fingeravtrykk», forklarer Annika Diekmann fra det tyske gruvemuseet i Bochum.

Under slaget ved Varus ble så mange som tre romerske legioner utslettet, og ifølge Diekmann hadde hver av dem sitt lett gjenkjennelige metalliske fingeravtrykk.

I løpet av en toårsperiode analyserte hun 550 prøver fra legionærenes hovedkvarter og skogbunnen i Teutoburg.

Funnene hennes viser at den 19. romerske legion marsjerte 600 km fra hovedkvarteret i Dangstetten i Sør-Tyskland og møtte sin undergang på høydedraget Kalkriese, som ligger 100 km sør for Bremen.