Sponsianus

Forskere finner ukjent romersk keiser

I flere tiår trodde historikere at han var rent oppspinn, men nå beviser gullmynter at Romerriket hadde én keiser mer enn hittil antatt.

«Falsk.» Dette stempelet har historikere lenge gitt til noen mynter som skulle forestille å ha blitt slått av en ukjent romersk keiser ved navn Sponsianus.

Men nå har vitenskapelige undersøkelser avslørt at de ikke, som tidligere antatt, var sofistikerte forfalskninger gjort på 1700-tallet, men snarere ekte vare.

«Vi er veldig sikre på at de er autentiske», forklarer professor Paul Pearson fra University College London, som har vært ansvarlig for studien.

Og hvis myntene er ekte, så må navnet Sponsianus føyes til den lange listen over Romerrikets keisere.

«Bevisene våre tyder på at Sponsianus regjerte over det romerske Dacia, en isolert gullgruveutpost, i en tid da keiserriket ble plaget av borgerkrig og grenseområdene ble hjemsøkt av plyndrende invasjonshærer», forklarer Pearson.

Sposianus tok ifølge forskerne makten i den romerske provinsen Dacia (det grønne området). Deretter utropte han seg selv til keiser.

© Cristiano64

Myntene var for gode

Pearson og kollegene hans undersøkte keiser Sponsianus’ mynter og bet seg merke i to ting som overbeviste dem om at de ikke var forfalskninger.

Under mikroskop kunne de se at myntene hadde samme slitasjemønster som andre mynter fra midten av 200-tallet e.Kr. Og det bekreftet at myntene var i bruk i årevis.

Dessuten inneholdt myntene en stor mengde gull, noe en forfalskning sannsynligvis ikke ville ha gjort.