Cesare Abbate

Forskere jubler over mumiemannen fra Pompeii

Liket av en forhenværende slave er det best bevarte som til nå er funnet i ruinbyen.

Pompeiis ruiner fortsetter å overraske. I fjor fant arkeologer intakte hjerneceller i et skjelett i byen. Den avdøde var blitt begravd i asken fra vulkanen Vesuv. Og nå har en gruppe arkeologer funnet et delvis mumifisert lik – det første av sitt slag i byen.

Liket hadde blitt begravd flere tiår før utbruddet som utslettet byen, og som noe atypisk for perioden var den avdøde ikke blitt kremert før begravelsen. Faktisk var både deler av den avdødes hud og hår bevart, bl.a. hans ene øre. Det er dermed det best bevarte lik som er funnet i Pompeii til nå.

Nærmere undersøkelser av liket har avslørt at den avdøde var en mann som har vært omtrent 60 år gammel da han døde.

VIDEO: Hør beretningen om den frigitte slaven.

Mumie var frigitt slave

Det delvis mumifiserte liket var også lett å identifisere for arkeologene, fordi en inskripsjon på gravmonumentet avslørte at det tilhørte den frigitte slaven Marcus Venerius Secundio. Han var gått fra å være offentlig slave til å bli en respektert borger og medlem av presteskapet i Pompeii – et svært prestisjefylt embete.

Liket gir forskerne en enestående mulighet for å undersøke hvordan romerne levde. Prøver kan f.eks. avsløre hva de spiste, og hvor slaver som Marcus Venerius Secundio kom fra.