Historic Environment Scotland & Shutterstock
Romersk fort Antoninus-muren

Forsvunnet romersk fort funnet ved «verdens ende»

I 142 e.Kr. besluttet keiser Antoninus Pius å bygge et enormt forsvarsverk så langt mot nord som romerne noensinne hadde kommet. Nå har arkeologer funnet et av fortene fra det dødsdømte prosjektet.

Det var ikke bare keiser Hadrian som bygget murer for å beskytte det nordlige Britannia mot kelterne.

Keiser Antoninus Pius bygget fra 142 e.Kr. en mur som gikk 65 km på tvers av Skottland og var forsterket med adskillige fort. De fleste av disse fortene er forsvunnet i dag, men ved hjelp av den nyeste teknologien har arkeologer fra Historic Environment Scotland funnet et av de antikke forsvarsverkene nær Glasgow.

Historikerne har lenge mistenkt at det var et fort i området siden det ble beskrevet av en lokal antikvar i 1707.

I løpet av de siste 50 årene har det imidlertid blitt utført flere undersøkelser, uten hell. Denne gangen forsøkte arkeologene å undersøke området med såkalt gradiometri, hvor man måler de magnetiske svingningene under bakken uten at det er behov for et eneste spadetak. Med den nye teknologien var det plutselig mulig å se et omriss av det som måtte være fortet.

Skotland georader

Jordradar-teknologien gradiometri gjorde det mulig å finne omrisset av fortet. Apparatet måler magnetiske svingninger under bakken som blant annet kan skyldes steinmurer.

© Historic Environment Scotland

Romerne ga hurtig opp muren

Fortet er kun det tiende som er funnet ved muren. Arkeologene tror at muren opprinnelig var prydet med 41 fort som var anlagt med litt mer enn en kilometers avstand.

Muren var keiser Antoninus Pius' forsøk på å presse Romas fiender, pikterne, lenger mot nord.

Ved hjelp av det store byggverket, som tok 12 år å anlegge, fikk han i 154 e.Kr. flyttet grensen omtrent 160 km nord for Hadrians mur.

Men det skulle fort vise seg å bli en for stor oppgave for romerne. Bare åtte år etter at den sto ferdig, ble Antoninus' mektige mur forlatt. I 162 e.Kr trakk romerne seg tilbake til Hadrians mur, som forble i bruk helt opp på 400-tallet.

Romersk fort Antoninus-muren

Tegningen viser hvordan fortene langs Antoninus-muren ofte så ut.

© Historic Environment Scotland