Gigantisk romersk vannbasseng utgravd

I forbindelse med tunnelbanebygging i Roma er det hittil største vanningsanlegget fra Romerriket gravd frem.

Hadde plass til fire millioner liter vann

I hjertet av det moderne Roma har en gruppe italienske arkeologer avdekket et 35 x 70 meter stort vannbasseng fra 200-tallet f.Kr. Forskerne har aldri før sett et så stort romersk basseng til kunstvanning, og har beregnet at det kan romme hele fire millioner liter vann.

«Vi regner med at bassenget har fungert som vannreservoar til åkrene rundt, men det skulle samtidig beskytte mot oversvømmelse ved at det samlet opp vann fra elven når den gikk over sine bredder», fortalte lederen av utgravningen, Rossella Rea, på en konferanse i Roma.

Vannet trolig en ferskenplantasje

Rundt år 100 e.Kr. ble bassenget bygd ut med kanaler og møllehjul som ledet vannet ut til åkrene. Arkeo­logene har funnet en del ferskensteiner i om­rådet, og regner derfor med at bassenget på et tidspunkt har ledet vann til en plantasje med fersken­trær. Ferskener var en ny og sjelden delikatesse for romerne, som importerte trærne fra Midtøsten.

Plantasjen har sannsynligvis tilhørt en rikmann som selv bodde i en villa i Roma, mens slavene hans tok seg av arbeidet på åkrene, som den gangen lå utenfor byen. I tillegg til bassenget og kanalene har arkeologene funnet rester av vidjekurver, et greip av jern og lær fra hansker eller sko.

Bassenget ligger i dag 20 meter under bakken, og ble oppdaget i forbindelse med byggingen av en T-bane.

Kanalene var bygd av teglstein som før hadde vært brukt til tak.

Eseldrevne vannhjul løftet og fordelte vannet fra bassenget via kanaler ut på åkrene.