Look and Learn/Bridgeman Images

Hadde romerne kontakt med Kina?

Det romerske imperiet bredte seg i sin gullalder over et enormt område, men nådde kontakten hele veien til Kina?

Oldtidens romere og kinesere kjente til hverandres eksistens, men de hadde mest indirekte kontakt gjennom handelsforbindelser som gikk via andre folkeslag.

F.eks. var romerne ville etter kinesisk silke, som de brukte formuer på.

Fascinasjonen var så stor at senatet prøvde å forby det fine stoffet som – ifølge Plinius den eldre – både “skjulte en kvinnes kropp og samtidig avslørte hennes nakne ynde.”

“Man behøvde bare kaste et blikk på hudfargen deres for å se at de var fra en annen verden enn vår” - Florus, romersk historiker

Siden skulle romerne selv besøke Kina, og den første dokumenterte delegasjonen ankom Kina i 166 e.Kr.

Etter dette sendte romerske keisere jevnlig ambassadører østover og fikk etablert varige handelsforbindelser mellom de to sivilisasjonene.

Men romerne og kineserne kan ha hatt direkte kontakt mye tidligere.

I årene rundt 20 f.Kr. kom det en delegasjon til Roma som trolig stammet fra Nord-Kina, men dens presise opphav er usikkert.