Israel Antiquities Authority

Historisk og blodtilskitnet mynt reddet i siste øyeblikk

Mynten som fikk Romerriket til å gå i krig mot jødene, var lagt ut for salg for 9,7 millioner kr. Nå er den knappe 2000 år gamle kostbarheten på vei hjem til sine rettmessige eiere.

På et rettskontor i New York ble en liten mynt nylig overlevert til representanter for Israels antikvitetsmyndigheter. Selv om den lille mynten ser uanselig ut, er den utrolig sjelden og vitner om noen av historiens mest dramatiske hendelser.

Den nesten 2000 år gamle såkalte kvart-shekelen var nær ved å havne godt innelåst hos en privat samler. I 2002 ble mynten stjålet fra en utgravning i Israel og smuglet ut av landet. De israelske myndighetene fulgte sporene etter mynten – via mellommenn i Jordan og Storbritannia endte den til slutt i USA, hvor den ble lagt ut for salg på en auksjon i 2017.

De israelske antikvitetsmyndighetene fikk imidlertid satt en stopper for salget, og etter lang tids arbeid med å fastslå myntens opprinnelse ble den nylig utlevert til Israel.

Jødenes opprør førte til Jerusalems ødeleggelse, og i år 73 begikk de siste opprørerne selvmord i Masada.

© David Roberts

Mynt var symbol på selvstendighet

Mynten er noe helt spesielt fordi den ble preget av opprørere i år 69 e.Kr., da jødene forsøkte å løsrive seg fra det mektige Romerriket.

Å prege sine egne mynter uten Romas tillatelse var ensbetydende med å erklære uavhengighet, så da de siste opprørerne begikk selvmord høyt oppe på Masada-festningen, smeltet romerne om alle myntene.

Av den grunn er det svært få såkalte kvart-shekeler igjen fra denne perioden, og mynten ble derfor verdsatt til 9,7 millioner kr.