Google Cultural Institute
Vesuvs utbrudd

Hvem oppdaget Pompeii?

I år 79 e.Kr. ble den romerske kystbyen Pompeii begravd under et tykt lag vulkansk aske. Her lå byen glemt og uforstyrret i 1500 år, til en arkitekt plutselig fikk øye på noen fargerike murer.

I år 79 e.Kr. fikk vulkanen Vesuv plutselig et utbrudd og spydde ut rødglødende aske og steinbiter. Da vulkanen falt til ro etter to dager, var den romerske kystbyen Pompeii, som lå sør for Napoli, begravd under flere meter aske.

Slik lå byen i over 1500 år, og dens navn og plassering ble glemt – helt til 1592, da en italiensk arkitekt støtte på murer med fargede malerier under arbeidet med å grave en akvedukt.

Gipsavstøpning i Pompeii

Giuseppe Fiorellis teknikk skapte livaktige gjengivelser av Pompeii-innbyggernes siste øyeblikk.

© Daniele Florio

Italiener støpte Pompeii-innbyggernes siste sekunder

Av ukjente årsaker gjorde imidlertid ikke arkitekten mer med saken, og ruinene av Pompeii ble igjen glemt.

Først rundt 100 år senere fant de første utgravningene sted, og i løpet av 1700-tallet gikk det langsomt opp for forskjellige arkeologer hvilket funn de sto overfor. Utgravningene hadde imidlertid først og fremst karakter av troféjakt, og først på 1800-tallet ble utforskningen av Pompeii mer systematisk.

Pompeii avslører fortsatt nytt

Den første virkelig vitenskapelige utgravningen ble gjort av arkeologen Giuseppe Fiorelli, som også laget de første av Pompeiis berømte gipsavstøpninger. Fiorelli delte ruinbyen inn i mindre soner slik at alt kunne undersøkes omhyggelig og dokumenteres i rapporter.

Vesuvs utbrudd

Mange av de ca. 15 000 innbyggerne i Pompeii omkom under Vesuvs utbrudd – enten under flukt eller i husene sine.

© Google Cultural Institute

Alle Pompeiis hemmeligheter er imidlertid ennå ikke avslørt. En tredjedel av byen er fortsatt ikke gravd ut, og arkeologer gjør løpende nye oppdagelser; f.eks. fant forskere høsten 2021 et såkalt slaveværelse som hadde vært bebodd av en familie av slaver.