Hvilke måleenheter brukte romerne?

Hvordan avgjorde romerne lengde, vekt og volum?

På en romersk markedsplass var det lite rom for diskusjoner. Romerne var i høyeste grad troverdige handelspartnere – blant annet fordi de hadde standarder for vekt, volum og lengde. En romersk fot, pes, tilsvarte 0,296 meter. Fem pes utgjorde et skritt, passus, 1,48 meter, og tusen skritt, mille passus, ble til en romersk mil, 1480 meter.

Måling av landområder var basert på enheten actus – et kvadrat på 120 x 120 fot. Et areal på to actus ble kalt et jugerum, en avledning av jugum, det latinske ordet for okser, og svarte til hva et spann okser kunne pløye på én dag.

Vekt ble målt i romerske pund, librae, tilsvarende 327 gram. Volumet av flytende varer ble gjort opp i amfora med 80 librae vann, som fyller 26,2 liter. Amfora var også den vanlige betegnelsen for en vase med slank hals.