Romerske kvinners skjebne avhang utelukkende av menns velvilje.

Hvilke rettigheter hadde Romas kvinner?

Var Romas kvinner likestilt med menn?

Den romerske staten ga ingen rettigheter til kvinner. De hadde bare rett til det faren og ektemannen tillot, og hadde derfor primært plikter. Kvinner skulle først og fremst føde barn, og mange kvinner døde i barselseng i en alder av bare 20-30 år.

Både i de høyere og lavere samfunnsklassene ble ekteskap arrangert av faren, som alltid var på utkikk etter et godt parti. Det var utenkelig at en mektig romersk mann ikke giftet seg inn i en annen mektig familie. I de lavere samfunnslagene skulle mannen helst ha en god jobb eller en liten forretning som kunne forsørge hustruen og en stor barneflokk.

Gift som 11-åring


Selv om det romerske riket eksisterte i mer enn 500 år, endret ikke kvinnenes livsbetingelser seg. Det fins for eksempel ingen eksempler på at kvinner ga skriftlig uttrykk for politiske synspunkter.

Hvis hun ble skilt, hadde hun for eksempel ingen rett til verken egne barn, penger eller andre verdier i hjemmet. Etter en skilsmisse overtok faren på nytt ansvaret for å forsørge henne­.

På en typisk gravskrift for en kvinne sto det: «Hun ble gift som 11-åring, fødte seks barn og døde da hun var 27».

Kanskje du er interessert i