Hvorfor ble Romerriket delt i to?

© University of Florida

Romerrikets storhetstid varte frem til rundt år 200 e.Kr. Deretter ble det offer for en uregjerlig hær med rivaliserende generaler, økende anarki, økonomisk krise som følge av for stor import av luksusvarer fra øst samt invasjon av germanske stammer.

I år 284 e.Kr. ble Diokletian valgt til keiser av Romerriket. Politisk, militært og administrativt var Roma i ferd med å bryte sammen.

Riket kunne ikke lenger kontrolleres fra Roma, og Diokletian ville unngå å splitte det i et hav av autonome stater. Han reformerte riket ved å utnevne sin venn Maximianus til medkeiser.

Maximianus skulle rydde opp i vest, og Diokletian i øst. Dermed fikk de stoppet 50 års anarki – for en stund.

Problemene dukket opp igjen, og urolighetene kulminerte i år 395 med den endelige delingen av Romerriket i to. Den siste keiseren som hersket over både øst og vest, var Theodosius­ (år 348-395).

Keiser Diokletian innså realitetene­ – det forvokste Romerriket måtte­ deles i to.

Foto: University of Florida