Hvorfor ga romerne barna sine tallnavn?

Mange har feilaktig trodd at de romerske barnas tallnavn ble gitt etter rekkefølgen de ble født i, men slik henger det ikke sammen.

© Bridgeman Images

I oldtidens Roma var det vanlig å bruke fornavn, praenomen, som Quintus (femte), Sextus (sjette) og Decimus (tiende).

Mange tror feilaktig at romerne simpelthen fikk så mange barn at det var lettest å gi dem navn etter rekkefølgen de ble født i.

Slik henger det imidlertid ikke sammen, for i så fall burde det finnes fornavn som Primus (første), Secundus (andre), Tertius (tredje) og Quartus (fjerde), men de brukes ikke som fornavn. I dag er man derfor enige om at navnene ikke refererer til fødselsrekkefølgen, men til fødselsmåneden.

Barn ble oppkalt etter gudemåneder

Romas tidlige kalender hadde ti måneder, hvorav de fire første var oppkalt etter guder mens resten hadde tall.

F.eks. het femte måned quintilis, så et barn født da fikk navnet Quintus mens barn fra sjette måned, sextilis, ble kalt Sextus.

Også barn fra de fire gudemåneder fikk navn slik. Marcus var f.eks. avledet av martius – årets første måned – oppkalt etter krigsguden Mars.

Les også: De tolv største romerske gudene – og alle de små