Shutterstock

Hvorfor har romerske hjelmer en børste på toppen?

Opprinnelig ble de fargerike børstene brukt til å vise soldatens rang, men i realiteten var børstenes viktigste funksjon den virkningen de hadde på fienden ute på slagmarken.

Arkeologiske funn viser at noen romerske soldathjelmer var utsmykket med en stor børste av hestehår.

Børsten kunne ha forskjellige farger, men ble oftest farget i en aggressiv, rød kulør til ære for krigsguden Mars, som nettopp ble assosiert med rødt.

Den fargede hårprakten tjente flere formål. Ett av dem var å angi hjelmbærerens militære rang.

Ifølge den romerske forfatteren Vegetius, som levde på slutten av 300-tallet e.Kr., hadde legionærene – de menige soldatene – hårbørsten på langs av hjelmen fra front til bak.

Deres overordnede, centurionene, hadde børsten fra side til side på tvers av hjelmen.

I tillegg hadde børsten den funksjon at den fikk soldatene til å framstå fysisk større og dermed mer faretruende i kamp.

Den greske historikeren Polyb forteller at romerne satte børster – og noen ganger store fjær – i hjelmer for å "gi ham en framtoning som ville skape redsel hos hans fiende".

Funn av bl.a. statuer indikerer imidlertid at romerske soldater etter hvert oppga hårbørste-hjelmer på slagmarken og kun bar dem under parader og festivaler.

Legionærens våpen

© Wikimedia Commons

Gladius var et kort sverd som bå­­­de kunne stikke og hugge. Sverd­et var legionærens primære våpen.

© Shutterstock

Pilum var et spyd på ca. to meter som ble kastet mot fienden før kamp for å bryte deres formasjon.

© Shutterstock

Scutum var et avlangt, firkantet skjold som ble brukt til be­­skyt­­tel­­se og til å skubbe og slå fien­­den.