Jakter på romernes etterlatenskaper

Arkeologer går på skattejakt i svineriet

Hva la romerne igjen etter seg i vannet når de koblet av i de romerske badene i byen Bath for nesten 2000 år siden? Det håper britiske arkeologer å få oppklart når det store kloakkanlegget som førte vann fra de berømte badene og ut i elva Avon, nå skal undersøkes grundig.

Romerne forlot badeanlegget på 400-tallet, og det ble liggende til forfalls i 1400 år.

Kloakkanlegget er omtrent en kilometer langt, og er flere steder så stort at en mann kan gå oppreist. Det lange kloakknettet er aldri blitt fullstendig undersøkt, men i forbindelse med en renovering av deler av kloakken får arkeologer nå anledning til å foreta en grundig gjennomgang av den romerske ingeniørbragden.

Da badeanlegget i Bath ble gravd ut på 1800-tallet, fant arkeologene 33 smykkesteiner og en maske av tinn.

«Så hvem vet hva vi ellers kan komme til å finne der nede», sier bygningsingeniør Miles Barnes, som skal lede undersøkelsen.

Kanskje du er interessert i