Jubel etter funn av romerleir

Forskere feirer funnet av en romersk militærleir som ble brukt under invasjonen av Germania for 2000 år siden.

En romersk hjelm funnet i 1890 satte arkeologer på sporet av den 2000 år gamle militærleiren nær Olfen. Utgravninger har blant annet avdekket deler av leirens voller.

Etter nærmere 120 års leting har tyske arkeologer omsider lokalisert en 2000 år gammel romersk militærleir ved elven Lippe.

«Det er en sensasjonell oppdagelse for romersk forskning i Westfalen», sier direktør for region Westfalen-Lippe, Wolfgang Kirsch, til lokale medier.
Leiren ble funnet nær den lille byen Olfen og utgjør ifølge forskerne det manglende leddet i kjeden av romerske leirer som lå langs Lippe-elven.

Leiren dekker et område som tilsvarer sju fotballbaner, og var en av romernes viktigste da de forsøkte å legge under seg det daværende Germania i tiden rundt Kristi fødsel. Tusenvis av romerske legionærer trengte den gang dypt inn i regionen, mens støttetropper befestet de strategisk viktige elvene med fort og leirer. Ifølge forskerne ble leiren ved Olfen sannsynligvis brukt til å bevokte overgangene over Lippe-elven.

Helt siden 1890, da en romersk militærhjelm ble funnet nær Olfen, har forskerne lett etter leiren de var sikre på hadde ligget i området. Så langt har forskerne funnet romerske mynter og potteskår samt restene av forsvarsvollene av jord og tre som beskyttet leirens nærmere tusen legionærer.

Ifølge arkeologene ligger leiren i et område som stort sett har forblitt urørt de siste 2000 årene. Mulighetene for å få helt ny kunnskap om romernes leirbygging og soldatenes utstyr under invasjonen av Germania er derfor store. Eksperter forventer at utgravningene av området kommer til å ta flere tiår.