Kartagerne ofre for romersk svertekampanje

Ifølge romerne ofret erkefiendene i byen Kartago i Nord-Afrika barn til gudene. Nå renvasker arkeologer kartagerne for de romerske anklagene.

Ifølge myten ble kartagiske gutter brent i en hul statue av guden Baal Hammon.

En amerikansk antropolog har gjort en oppdagelse som kan frikjenne den myteomspunne nordafrikanske byen Kartago for et av oldtidens mest seiglivede rykter: At kartagerne ofret adelens førstefødte gutter til guden Baal Hammon.

Jeffrey Schwartz fra University of Pittsburgh har undersøkt skjelettrester i 348 begravelsesurner fra Kartagos barnegravplass, som siden 1920-årene har vært brukt som bevis for at historiene om ofringene er sanne. Schwartz' undersøkelser viser imidlertid at mange av barna aldri kan ha blitt ofret.

For det første stammet en del av knoklene fra jenter. Videre har Schwartz ved å undersøke kraniene og tannemaljen kunnet slå fast at rundt 20 prosent av barna var dødfødte – og altså ikke drept for å tilfredsstille guden.

Ryktene om Kartagos barneofringer kjennes fra blant annet den greske historikeren Diador. De nye undersøkelsene tyder på at historiene trolig var rent oppspinn i den hensikt å rettferdiggjøre Romas krig mot Kartago.

Antropologen Jeffrey Schwartz har undersøkt 348 urner funnet på en barnegravplass.