Picture Desk
Byste av Livia Drusilla

Livia Drusilla: Smart kvinne grunnla Romas keiserdynasti

Med kløkt, viljestyrke og list ble Livia Drusilla Romas mektigste kvinne. Bak kulissene førte hun både mannen og sønnen til tronen, men likevel døde hun ensom og alene.

© Sky TV 2021.

I artikkelen nedenfor kan du lære mer om seriens hovedperson, Livia Drusilla, som kanskje var oldtidens mektigste kvinne.

I året 38 f.Kr. fikk det øverste religiøse rådet i Roma en uvanlig hastesak i fanget. En av imperiets mektigste menn krevde svar på om han kunne inngå ekteskap med en nyskilt, høygravid kvinne.

Rådet vurderte saken frem og tilbake og landet til slutt på et ja. Snart var årets skandale en realitet: Romas nye, fremadstormende stjerne Oktavian, senere kjent som Augustus, giftet seg med den 19-årige Livia Drusilla.

Men ekteskapet var ikke bare en saftig historie. Det skulle vise seg å bli avgjørende for Romas fremtid.

Statue av Keiser Augustus

Octavian (senere keiser Augustus) skal ha vært veldig forelsket i Livia Drusilla, og de søkte om ekteskap i år 38 f.Kr.

© Shutterstock

Det perfekte par

Den vakre Livia var ingen hvem som helst. Hun tilhørte den sterke Claudius-familien og var den perfekte allianse for Oktavian, som mange regnet som en provinsiell oppkomling.

Få år tidligere hadde han inngått det såkalte triumviratet med de to hærførerne Marcus Antonius og Lepidus. Sammen hadde de tre delt makten over imperiet. Samarbeidet gikk imidlertid dårlig, og Oktavian trengte innflytelsesrike venner for å kunne hevde seg i konkurransen mot særlig Antonius.

Med Livia ved sin side var Oktavians maktbase mye sterkere. Dessuten var den ellers så reserverte unge mannen etter alt å dømme forelsket i Livia.

Livia kjempet for sønnen

Marcus Antonius tapte til slutt maktkampen. Og da Senatet i år 27 f.Kr. tildelte Oktavian ærestittelen Augustus, og han dermed reelt var Romerrikets første keiser, ble Livia imperiets mektigste kvinne.

På overflaten var Livia den perfekte hustru og et forbilde for hvordan en adelig, romersk kvinne skulle oppføre seg: ydmyk, ærbar og uselvisk. Hun styrte en enkel bolig, fri for marmorgulv og overdådige mosaikker, og fremsto som en lojal støttespiller for sin mann.

I det skjulte arbeidet hun imidlertid ivrig for at Augustus skulle adoptere hennes sønn fra første ekteskap, Tiberius, slik at han kunne arve imperiet. Men det krevde at en rekke andre kandidater ble eliminert.

Statue av Tiberius

Tiberius ble etter Augustus' død Romas keiser – ene og alene på grunn av Livia.

© Picture Desk

Arvinger døde i fleng

Augustus hadde ingen sønner selv. Hans førstevalg som arving var derfor nevøen Marcellus. Til Livias store hell døde nevøen imidlertid av sykdom bare 18 år gammel.

Ifølge den romerske historikeren Dion Kassios ville ryktene ha det til at Livia hadde en finger med i spillet. De neste kandidatene døde også på uforklarlig vis.

Livias eldste sønn, Tiberius, var gift med Vipsania. Han elsket henne høyt, men det kunne ikke Livia ta hensyn til. Hun fikk ordnet det slik sønnen ble skilt fra Vipsania og i stedet gift med Julia, Augustus' datter fra et annet ekteskap.

Byste av Livia Drusilla

Kløkt og viljestyrke gjorde Livia Drusilla til Romas mektigste kvinne.

© Picture Desk

Livia Drusilla

Tiberius var sønderknust. Ifølge den romerske forfatteren Svetonius møtte Tiberius ved en tilfeldighet på sin elskede Vipsania senere:

«Han fulgte henne med et så tårefylt blikk at man sørget for at hun aldri igjen viste seg for hans øyne».

Tiberius hadde i mange år vært en av Augustus' betrodde hærførere. Romas hersker kunne imidlertid ikke fordra sin nye svigersønn, som etter bryllupet flyktet i eksil på Rodos.

I år 4 e.Kr. måtte Augustus imidlertid omsider bøye seg for presset og adoptere Tiberius. Livia hadde vunnet maktkampen.

Tiberius isolerte Livia

Livia og Augustus var gift i hele 52 år. I løpet av det halve århundret ble tiår med uro og borgerkrig avløst av fred og velstand, noe Livia ifølge romerske historikere fikk en stor del av æren for. Hun sto aldri tilbake for å gi sin mann gode råd.

Da Augustus døde i år 14 e.Kr., ble han opphøyd til en gud av senatet, som også tildelte Livia ærestittelen «Augusta». Den 71 år gamle enken hadde dermed oppnådd stort sett alt hun hadde kjempet for. Da Augustus døde, ble Tiberius nemlig utropt til Romas nye hersker.

I det neste halve århundret kom alle Romas keisere fra det familiedynastiet som Livia mer enn noen andre hadde kjempet for å grunnlegge. Men kampen hennes ble ikke belønnet av sønnen Tiberius. Han tilga aldri at hun tvang ham til å la seg skille fra sitt livs kjærlighet.

Tiberius sørget derfor for at Livia ikke fikk noen innflytelse på hans regjering, og forbød senatet å ære henne med tittelen «Fedrelandets mor».

Livia døde ensom i år 29 e.Kr. – 85 år gammel.