Løvebitt avslører romerske gladiatorer

Etter å ha analysert 80 skjeletter mener forskere at de har funnet verdens best bevarte gladiatorgravplass i England.

Noen av skjelettene har merker etter hammerslag – trolig fra et nådestøt under de blodige kampene.

En rekke analyser har overbevist britiske arkeologer om at de har gravd ut en av verdens best bevarte gladiatorgravplasser. Funnet er gjort i byen York, der forskerne har funnet over 80 halshogde skjeletter.

Undersøkelser har blant annet vist at mange av de døde hadde muskuløse høyrearmer. Teorien er at dette skyldes intensiv trening med sverd. Analyser av tannemaljen viser også at mennene stammer fra forskjellige deler av Romerriket.

Flere av skjelettene har merker etter løvetenner.

.

I tillegg har forskerne funnet bitemerker fra store rovdyr, muligens løver, på noen av de 1800 år gamle knoklene. Det er godt kjent at gladiatorer kjempet mot ville rovdyr.

"Det virker temmelig usannsynlig at denne mannen bare har blitt angrepet av en løve eller en tiger på vei til puben for 2000 år siden", sier Michael Wysocki, ekspert i rettsmedisinsk antropologi.

Utgravningen av skjelettene har foregått siden 2003, men først nå mener arkeologene at de kan konkludere med at de har funnet gladiatorer. Tidligere teorier har gått ut på at det var henrettede forbrytere eller ofre for en massakre på for eksempel kristne.