Millioner valfartet til Circus Maximus

Circus Maximus var tre ganger større enn Colosseum, og hadde plass til 150 000 tilskuere som kom fra hele det romerske imperiet.

Circus Maximus ble stadig større

Gjennom århundrer ble Circus Maximus bygd ut mange ganger, helt til det i keisertiden var en enorm steinkonstruksjon på tre etasjer. Arenaen var omtrent 650 meter lang og 120 meter bred. Den hadde 50 rekker med tribuner, hver med plass til 3000 tilskuere.

I midten av arenaen lå en 340 meter lang barriere kalt spina, som vognene måtte kjøre rundt sju ganger for å gjennomføre løpet. Spinaen sikret vognene mot front mot front-kollisjoner. Med tiden ble den dessuten utsmykket med både obelisker og små templer.

På 200-tallet ble antall årlige løpsdager i Circus Maximus økt til 60. Det samlede antall årlige gjester i arenaen kom derfor opp i nesten ti millioner.