Red River Archaeology Group
Skjelett med rust i steingrav

Mystisk begravelse: Høytstående romer ble gravlagt i lenker

Arkeologer har oppdaget en mystisk grav fra romertiden i Wales. En soldat som ser ut til å ha tilhørt Romas absolutte elite, er gravlagt som en simpel forbryter.

Var han slave eller fange?

Det var spørsmålet arkeologene i Wales stilte seg da de fant skjelettet av en mann på mellom 21 og 25 år som hadde blitt gravlagt en gang på 200- eller 300-tallet e.Kr. – på en tid da Wales og Storbritannia var en del av Romerriket.

Mannen var gravlagt med ansiktet ned, noe som vanligvis var en vanærende måte å begrave forbrytere eller straffede slaver på.

Han hadde også rester av nagler rundt halsen, armene og føttene – sannsynligvis fordi han ble lagt i graven mens han var bundet eller lenket fast.

Men nærmere undersøkelser av graven har nå gjort arkeologene forvirret.

Må ha tilhørt den absolutte eliten

Mellom beina på den avdøde fant arkeologene restene av et sverd.

Dette er noe en slave eller forbryter aldri ville ha fått med seg i graven.

Kort tid etter dukket det også opp en liten sølvbrosje – en såkalt armbrøst-fibula.

«Dette er det første eksemplet på en romersk armbrøst-fibula i sølv som er funnet i Wales», forklarer kurator Evan Chapman fra Amgueddfa Cymru Museum i Wales om sølvbrosjen, som bare ble gitt til høytstående romere.

Kappespenne i romersk armbrøst-stil

Arkeologene fant en såkalt armbrøst-fibula i sølv i graven. Det er en spenne til kappen, som har vært forbeholdt Romas elite.

© Public Domain

Det er spesielt sølvsmykket som plasserer den avdøde i den absolutte eliten i Romerriket. Disse spesielle smykkene ble nemlig bare gitt til spesielle generaler og høytstående embetsmenn i Romerriket.

«Det er interessant at han ble gravlagt med ansiktet ned, men fortsatt med sine ’regalier’», forklarer administrerende direktør Mark Collard fra arkeologfirmaet Red River Archaeology, som sto for utgravningen.

«Det reiser flere spørsmål enn det besvarer.»

Rester av et sverd i romersk grav

Sverdet som en gang ble gravlagt mellom beina på den mystiske soldaten, er nå rustet bort, men sporet etter det er fortsatt tydelig.

© Red River Archaeology Group