Myteomspunnet mur funnet i Jerusalem

Plasseringen av Jerusalems Tredje mur har lenge vært et mysterium for forskere. Nå ser saken ut til å ha fått et gjennombrudd.

Den jødiske historikeren Flavius Josefus var øyenvitne til romernes angrep på og ødeleggelse av Jerusalem og beskrev blant annet Den tredje mur, og slaget er flere ganger avbildet som her. Men først nå har man funnet konkrete bevis på murens eksistens.

© Wikimedia

Rundt år 40 begynte kongen av Jerusalem, Agrippa 1., å bygge en enorm mur som skulle beskytte Jerusalem mot romerske angrep. Byen hadde allerede to forsvarsmurer, og den nye muren ble derfor kjent som Den tredje mur.

Det tok nesten tjue år å fullføre arbeidet - helt forgjeves, skulle det vise seg:

Motstanden mot romerne mislyktes i år 70, da romerne under Titus' ledelse trengte gjennom muren og jevnet både den og store deler av Jerusalem med jorden.

Første konkrete bevis

I årevis har forskere diskutert detaljene rundt slaget og murens plassering. Men nå ser et nytt funn ut til å gi svarene de har manglet.

I Jerusalem har arkeologer nemlig funnet restene av et tårn som en gang sto på toppen av Jerusalems myteomspunne Tredje mur.

Funnet er nesten to meter bredt og er det første konkrete beviset på at Den tredje mur faktisk eksisterte.

Det foregår fortsatt arkeologisk arbeid på stedet, der det både er funnet rester fra Den tredje mur og kasteskyts som romerne angrep de jødiske vaktene med.

© Israel Antiquities Authority

Vitnesbyrd om intensivt bombardement

Utgravningslederne Rina Avner og Kfir Arbib fra israelske antikkmyndigheter kaller funnet av Den tredje mur et gjennombrudd:

"Det er et fascinerende vitnesbyrd om det intensive bombardementet romerne utsatte Jerusalem for," sier de i en pressemelding.

I nærheten av muren har arkeologene dessuten funnet både romerske potteskår og mer enn 70 kasteskyts, som romerne brukte til å angripe de jødiske vaktene.

"All denne informasjonen har fått oss til å konkludere at vi endelig har funnet en del av muren romerne trengte gjennom for å erobre Jerusalem," sier arkeologene.

Muren er datert på bakgrunn av romerske potteskår og keramikk som også er funnet på stedet.

© Israel Antiquities Authority