Når fikk romerne gladiatorer?

Gladiatorer forbindes med Roma, men hvem lanserte de blodige arenakampene?

Gladiatorene var slaver, og overlevde sjelden sin første kamp i arenaen.

© Bridgeman

De første gladiatorkampene i Roma fant sted i år 264 f.Kr. under et begravelsesopptog. Her ble tre par gladiatorer satt til å kjempe til døden for å ære en avdød senator.

Hvem romerne fikk ideen til de blodige kampene fra, var selv ikke oldtidens historikere enige om. Noen, som Nikolaus av Damaskus, pekte på nabofolket etruskerne i nord.

Andre, blant dem Livius, mente at romerne var inspirert av naboene i Campania i sør, som skulle ha feiret en krigsseier i 310 f.Kr. med gladiatorkamper.

De fleste av dagens historikere heller til Livius’ teori, som blant annet underbygges av at de tidligste romerske gladiatorskolene lå nettopp i Campania.

Gladiatorer sloss til begravelser

I de første rundt 150 årene ble de romerske gladiatorkampene bare avholdt ved begravelser.

Med tiden forsvant det rituelle preget, og velstående romere prøvde å kjøpe seg til popularitet ved å arrangere blodige kamper. De ble etter hvert så populære at de ble faste innslag i hele Romerriket – til de ble forbudt i år 404 e.Kr.

Gladiatorene var tjukke

På film blir gladiatorer ofte fremstilt som veltrente og muskuløse. Men i virkeligheten var de fleste arena- kjemperne fyldige.

Ifølge ekspertene spiste gladiatorene seg bevisst litt overvektige fordi et tykt fettlag beskyttet mot snittsår og dekket vitale nerver og blodårer.

Tre berømte gladiatorer

  • Flamma gikk fra seier til seier i arenaen. Mens de fleste gladiatorer bare fikk én kamp, deltok Flamma i 34 kamper før han ble drept.

  • Spiculus nøt enorm popularitet i antikkens Roma og hadde en stor fan i keiser Nero, som overøste sin yndlingsgladiator med gaver.

  • Carpophorus kjempet som bestiarius mot ville dyr. På én dag nedla han hele 20 dyr – blant annet en løve, en bjørn og en flodhest.