Pompeii Archaeological Park
Pompeii kranium

Nye funn velter ut av Pompeiis arkeologiske skattkammer

Funnene dukker opp på rad og rekke fra den romerske kystbyen Pompeii, som ble begravd i vulkansk aske i 79 e.Kr. Et egyptisk kulttempel og noen av katastrofens første ofre er de nyeste imponerende oppdagelsene.

Ofre fra en romersk kult, et bakeri fullt av mennesker og ofre for jordskjelvet som rammet før vulkanen Vesuvs utbrudd i år 79 e.Kr., er noen av funnene som har dukket opp fra Pompeiis askedekkede jord i løpet av de siste månedene.

Og det er ikke tilfeldig.

En tredjedel (omtrent 150 000 m2) av den berømte oldtidsbyen er fortsatt ikke utgravd, og etter noen år da tempoet var redusert på grunn av covid-19-pandemien, er det nå flere utgravninger og forskningsprosjekter i gang.

Arkeologenes mål er imidlertid ikke bare å grave ut mest mulig av byen. Arbeidet, som skjer i samarbeid med andre eksperter, gjelder også sikring av det som allerede er gravd ut. Det kan for eksempel være mot vann som siver inn og ødelegger porøst materiale eller får gamle vegger til å kollapse.

Som Gabriel Zuchtriegel, direktør for Pompeii arkeologiske park, uttalte i forbindelse med igangsettingen av et større utgravingsprosjekt i mars:

«Utgraving i Pompeii er en ugjentakelig begivenhet. Det som er utgravd, forblir utgravd for alltid. Derfor er det nødvendig at vi finner ut hvordan vi skal beskytte og restaurere det vi finner allerede fra starten av.»

Pompeii skjelett

En av to middelaldrende menn som nylig er funnet i en sammenstyrtet bygning. Skjelettene var så godt bevart at arkeologer fant en ring på fingeren til det ene.

© Pompeii Archaeological Park

Mange nye ofre funnet

Arkeologene arbeider for øyeblikket mye i området som kalles Regio IX, hvor der ikke har vært utgravinger på mer enn 100 år.

Området var den kommersielle delen av byen, fullt av butikker, og arkeologene fant et flott bakeri med en ovn og fresker av forskjellige romerske guder på veggen. Men det var langt fra det eneste, for i bygningen lå også skjelettene av to kvinner og et barn.

De tre personene har sannsynligvis forsøkt å komme seg i skjul for utbruddet og ikke minst den dødelige bølgen av vulkansk aske og gass, som undersøkelser har vist var rundt 550 grader varm. Arkeologenes undersøkelser tyder imidlertid på at det ikke var den vulkanske asken som drepte dem, men taket på bakeriet, som kollapset og tok livet av dem alle.

VIDEO: Se det utgravde bakeriet her:

Video

Arkeologenes øvrige utgravinger i byen viser også at utbruddet allerede hadde krevd menneskeliv før den vulkanske asken rammet.

Før selve utbruddet ble Pompeii rammet av et jordskjelv, og under utgravingen av et større hus i den nordlige delen av byen fant arkeologene skjelettene til to menn, som begge var blitt knust av en mur som veltet ned over dem.

Mennene var over 55 år gamle, og den ene ble funnet med armen foran ansiktet, trolig fordi han forgjeves hadde forsøkt å beskytte seg mot murbrokkene.

De to mennene kan derfor være noen av katastrofens første ofre. Så langt har arkeologene funnet over 1300 ofre i byens ruiner, og det er anslått at mellom 15 og 20 prosent av befolkningen døde under utbruddet.

Egyptisk kult ofret til Isis

At Pompeii gir oss et helt unikt bilde av en by frosset fast i tiden, ser vi ikke minst i en ny undersøkelse fra april, hvor funnene fra et kulttempel dedikert til den egyptiske gudinnen Isis ble analysert.

Her fant arkeologene flere rester av dyr, blant annet åtte kyllinger, en gås, en due og en gris. Undersøkelsen kom frem til at dette var ofringene fra tempelets prester, og at måltidet trolig skulle tilfredsstille gudinnen deres, fordi deler av tempelet hadde blitt ødelagt under et tidligere jordskjelv.

Isis-kulten spredte seg fra Egypt til Italia i det første århundret f.Kr., men ritualene var hemmelige og skulle ikke skrives ned. Derfor er det bare gjennom arkeologiske utgravinger at ny kunnskap kan komme frem i lyset.

Alle de nye funnene er gjort i løpet av de siste månedene, og arkeologenes arbeid er langt fra ferdig. I juli i år starter for eksempel en ny utgraving av byens store nekropolis.