Over 30 000 romerske mynter funnet utenfor kysten av Sardinia

En rekke blinkende metallbiter utenfor kysten av Sardinia fanget nylig oppmerksomheten til en amatørdykker. Funnet førte arkeologene til det som kan bli et av de største funnene av romerske mynter noensinne.

Romersk myntfunn, Sardinia, Arzachena

Myntene er svært godt bevart. Hittil har arkeologene bare funnet fire som er skadet.

© Ministero della cultura

Under et dykk utenfor byen Arzachena på nordøstkysten av Sardinia gjorde en dykker nylig en usedvanlig oppdagelse.

I en fordypning i sandbunnen, mellom strandskjell og småstein, blinket noen runde metallbiter.

Da dykkeren undersøkte inskripsjonen på metallbitene nærmere, skjønte han at det var snakk om mynter fra oldtiden.

Arkeologer ble tilkalt og kunne bekrefte antakelsen. Myntene var preget under Romerriket, og det var mange av dem - veldig mange.

Arkeologene anslår at funnet er på mellom 30 000 og 50 000 mynter, preget mellom 324 e.Kr. og 340 e.Kr.

Dette gjør funnet til det største myntfunnet som noensinne er gjort i Italia. Hvis arkeologenes anslag holder stikk, nærmer funnet seg sågar det største romerske myntfunnet noensinne - den såkalte Frome Hoard. Den ble funnet nær Somerset i England i 2010 og inneholdt 52 503 romerske mynter.

Kulturdepartementet i Italia er da også svært begeistret for funnet.

"Skatten som ble funnet i farvannet utenfor Arzachena er et av de viktigste myntfunnene de siste årene", sier Luigi La Rocca, generaldirektør for ABAP, det italienske kulturdepartementets avdeling for arkeologi, kunst og naturlandskap.

Romersk myntfunn, Sardinia, Arzachena

Myntene kalles follis, en myntenhet hovedsakelig i bronse som første gang ble preget under keiser Diokletian i 294 e.Kr.

© Ministero della cultura

Funn gir ny kunnskap om romerske handelsforbindelser

I tillegg til myntene fant arkeologene også en rekke amforaer på stedet, og samlet sett tyder funnene på at de stammer fra et av de mange skipsforlisene som historikerne vet fant sted i området.

Arkeologene fortsetter utforskningen av stedet, som de håper vil gi ytterligere innsikt i Romerriket og dets handelsforbindelser.

"Restaurering og konservering av myntene og det øvrige materialet vi har funnet, vil hjelpe oss til å forstå den sammenhengen som funnet inngikk i," skriver det italienske kulturdepartementet i en melding.

VIDEO: Se arkeologene hente opp myntene fra havbunnen

Video