Romas vei til storhet

I løpet av et par hundre år ble en liten gruppe landsbyer på den italienske halvøya til antikkens supermakt. Romerne kombinerte en målrettet utenrikspolitikk med en sterk hær og organisatorisk talent – og kunne underlegge seg alle naboene. Under keiser Trajan (98-117 e.Kr.) var Romerrikets utbredelse på sitt største; fra Portugal i vest til Irak i øst, og fra England i nord til Egypt i sør. Arealet dekket 5,7 millioner km2 og hadde en fjerdedel av verdens befolkning som innbyggere.

Roms stærke hær var udslagsgivende for rigets ekspansion.

Roms stærke hær var udslagsgivende for rigets ekspansion.