Romas verste år

69 e.Kr. ble et av de mest kaotiske årene i Romerrikets dramatiske historie. Keiser Neros død utløste en blodig borgerkrig, og hele imperiet sto i fare for å gå i oppløsning.

1. juni 2011 av Mikkel Larsen

Books:
Læs mere
● Gwyn Morgan: 69 A.D. – The Year of Four Emperors, Oxford University Press, 2007 ● Peter Greenhalgh: The Year of Four Emperors, 1975 ● Adrian Goldsworthy: Roman Warfare,
Cassell, 2000

Websites:
● www.unrv.com/early-empire/year-four-emperors.php

Kanskje du er interessert i