Romerne ble fortært av innvollsormer og parasitter

Bendelorm, piskeorm, veggelus og lopper hørte hverdagen til i Romerriket der økt oppmerksomhet rundt personlig hygiene og renovasjon bare gjorde vondt verre.

Den personlige hygienen i Romerriket var kanskje ikke så bra likevel.

Det renslige ryktet slår sprekker

Akvedukter til rent vann, offentlige badeanstalter, toaletter med nedskylling, kloakkering og organisert renovasjonstjeneste i byene. Romerne hylles for å ha vært de første som innførte vesentlige forbedringer innen renslighet og hygiene.

Men nå viser en stor, ny analyse av arkeologiske data at folk i Romerriket var vesentlig plaget av ekle og ubudne gjester både i og på kroppen.

Det er Cambridge Universitys tidsskrift, Parasitology, som har offentliggjort de overraskende resultatene basert på dr. Piers Mitchells undersøkelse av funn i en rekke utgravninger. Og resultatene er entydige.

Utgravninger avslører ormefest

Innvollsormer flest har et høyt innhold av stoffet kitin i det ytre skjelettet, og kitin brytes ned bare langsomt og over tusenvis av år.

Nettopp det har gitt et svært nøyaktig bilde av disse blindpassasjerenes utbredelse. Alle steder ble det påvist overrepresentasjon av spoleorm, piskeorm, bendelorm og ringorm samt ført bevis for vid utbredelse av både lus og lopper.

Analyseresultatene viser faktisk at romerne i langt større grad enn tilfellet var i både jernalderen og middelalderen i Europa, da hygienen var så godt som fraværende, slepte rundt på parasitter, innvollsormer, lus og lopper. Årsaken til det er visstnok å finne i den økte oppmerksomheten rundt renslighet og renovasjon.

Fra kloakken til kålåkeren

Oppsiktsvekkende funn i hundrevis av utgravninger på ti ulike utgravningssteder, som tidligere tilhørte Romerriket, viser store mengder rundorm og piskeorm.

Begge disse ormeartene spres gjennom menneskelig avføring - og særlig når den kommer i kontakt med matvarer. Det får dr. Mitchell til å fastslå at særlig romernes innføring av renovasjon i byene var den direkte årsaken til den store sprdningen av parasittene.

Nå byboernes avfall ble fraktet ut av byene, ble dette som den mest naturlige ting i verden spredt utover åkrene som temmelig effektiv gjødsel. Det ga et høyere dyrkingsutbytte og følgelig mer mat til befolkningen, men ordningen var samtidig en perfekt spredningsmekanisme for innvollsormene.

Badeanstalter var parasittsupper

Forskningen ved Cambridge University og tallrike funn av blant annet lusekammer med luseegg påviser samtidig at romertidens ellers så høyt roste offentlige badeanstalter faktisk var fulle av lus, lopper, flatlus og veggelus.

Badevannet gjorde folk renere, men siden det neppe ble skiftet flere ganger daglig, var det også en perfekt smittekilde og sørget for at ekle og skadelige parasitter kunne spre seg med lynets hastighet.