Romerne drepte babyer fra bordell

Britiske arkeologer er overbevist om at 97 babyskjeletter funnet i Buckinghamshire, stammer fra et romersk bordell som lå i nærheten.

Analyser av 97 babyskjeletter fra romersk tid som er funnet i Buckinghamshire, har avslørt at barna systematisk ble drept like etter fødselen. Skjelettene ble funnet for nesten 90 år siden, da en romersk villa i nærheten ble gravd ut, men er først nå undersøkt av forskere.

«Den eneste forklaringen vi stadig vender tilbake til, er at villaen må ha vært et bordell», sier arkeolog Jill Eyers, som i likhet med sine kolleger mener at babyene ble født av bordellets prostituerte. Romerne hadde ikke prevensjon, og det var ikke uvanlig at man kvittet seg med uønskede barn ved å ta livet av dem rett etter fødselen.

Babyskjelettene vakte liten interesse da de ble funnet i 1921. Det var først da 300 kasser med fotografier og knokler nylig dukket opp fra magasinene i Buckinghamshires lokalmuseum, at forskerne fattet interesse for dem. Det makabre funnet minner om en lignende oppdagelse i Israel i 1988. Her fant arkeologer hundre romerske babyskjeletter i en kloakk under et badehus i byen Ashkelon.