Romerne importerte tre felt 1700 km borte

Arkeologene trodde ikke sine egne øyne da de fant ut at 2000 år gamle planker utgravd i Roma opprinnelig kom fra Nord-Frankrike.

Eikeplankene lå som fundament til en kolonnade som hørte til en rikmannsvilla i Roma. Plankene var ca. 3,8 m i lengde.

© Bernabei et al.

Under utgravningene av en ca. 2000 år gammel villa i Roma har arkeologer gjort en usedvanlig oppdagelse. Under en kolonnade lå 24 velbevarte eiketre-planker som viste seg å være felt 1700 km unna.

Oppdagelsen er spesielt overraskende fordi treet aldri skulle ses – det var en del av fundamentet.

Kunne nesten ikke tro resultatet

“Vår analyse overrasket oss meget. Det er nesten ikke til å tro. Hvorfor frakte tømmer så langt? Bare for å bli brukt under bakken!” sier undersøkelsens leder Mauro Bernabei til HISTORIE.

Ifølge Bernabei, som er ekspert i tre- og årringer-datering ved Italias nasjonale forskningssenter, er funnet av tømmeret fra oldtiden enestående fordi tre sjelden overlever lenge i Syden.

Men tømmeret i villaen ble bevart fordi det lå under vann i et sumpområde.

Bernabeis under­søkelser viser at treet har blitt felt mellom år 40 og 60 e.Kr. Ved å sammenligne årringer fant forskergruppa også ut at eiketreet kom fra Jura­fjellene i det nordøstlige Frankrike.

Tømmer ble fraktet over land og vann

Det tunge tømmeret må ifølge forskeren ha blitt transportert fra fjellene over land til Saône- og Rhône-elven, hvorfra det ble fløtet til Middelhavet og videre til Roma – en enorm reise som ifølge Bernabei viser hvor velsmurt det romerske transportsystemet var.

Forskernes undersøkelser viser at eiketreet med stor sikkerhet ble felt i den franske kommunen Moissey i Jurafjellene (gul prikk). Herfra ble treet sannsynligvis fraktet over land til elvene Saône og Rhône. Via de to elvene ble treet fløtet ned til Middelhavet og derfra sendt med skip til Romas havneby Ostia (Blå firkant).

© Shutterstock

Ifølge forskeren ble treet trolig importert fordi franske eiketrær var av bedre kvalitet.

Det kan også skyldes at store deler av middelhavsområdet var blitt avskoget og at tømmer måtte hentes lenger og lenger unna.

Romerne drev rovdrift på tømmer til skip og hus, til industrier og oppvarming, som krevde enorme mengder treverk.

Bernabei mener imidlertid at hoved­årsaken til importen var at romernes veinett og millioner av slaver gjorde det lett og billig å hente tømmer overalt i imperiet.

“For romerne var import av tømmer fra hele den kjente verden rutinearbeid: Der ressursene var, kom romerne etter og brukte ivei”.