De mange tonnene med ekskrementer ble funnet i en 86 meter lang tunnelformet septiktank.

Romerne: Ni tonn avføring røper matvaner

Undersøkelser av en gigantisk septiktank under et 2000 år gammelt boligkompleks viser at romerne mesket seg med fikener, sjøpinnsvin og mus.

Utgravingen av en septiktank i den romerske byen Herculaneum avslører at den romerske middel- og underklassen spiste mer variert enn antatt.

Arkeologene har så langt undersøkt et helt lastebillass med 2000 år gamle ekskrementer. Analyser av det organiske materialet viser at kosten blant annet besto av sjøpinnsvin, egg, oliven og fisk.

Romerne hadde variert kost

«Det oppsiktsvekkende ved det organiske materialet er den spesielle maten folk spiste», sier professor Wallace-Hadrill, som leder Herculaneum Conservation Project.

Ifølge professoren sto hjemmeoppfetede mus etter alt å dømme også på menyen i Herculaneum, som ble begravd i aske under vulkanen Vesuvs­ utbrudd i år 79.

Forskerne antar at septiktanken var tilknyttet en treetasjes leiegård med cirka 150 beboere. En sjakt i hver leilighet førte toalett- og kjøkkenavfall – og også knuste tallerkener og glass – ned i septiktanken under huset. De mange funnene vil bli stilt ut på British Museum i 2013.

Kanskje du er interessert i