Romerrikets elitesoldater

De var verdens beste soldater og kjempet mot alt fra blodtørstige germanere i de iskalde nordtyske skogene til nomadestammer i Nord-Afrikas hete ørken. Bak suksessen lå beinhard trening og disiplin, som ble opprettholdt med strenge straffer.

Books:
Adrian Goldsworthy: The Roman Army at war, 1996
Yann le Bohec: The Imperial Roman Army, B.T. Batsford 1994
Ian Hughes: The Roman Army as a Community, 1997
Ross Cowan & McBride: Imperial Roman Legionary, Osprey 2003

Websites:
www.roman-empire.net