Romersk møllestein med fallos funnet

Britiske forskere jubler over den sjeldne steinen som kaster nytt lys over romernes begeistring for symboler på virilitet.

Britiske forskere jubler over den sjeldne steinen som kaster nytt lys over romernes begeistring for symboler på virilitet.

Highways England, Historie

Under arbeidet med å bygge en ny engelsk motorvei i 2018 dukket det opp ikke færre enn 300 antikke håndkverner. Siden har britiske arkeologer arbeidet med å rense de små møllesteinene, og på en av dem skjulte det seg noe så sjeldent som et motiv: og det et fallossymbol.

Møllesteinen er liten – ikke stort større enn en pizzatallerken – og stammer fra den gang England var romersk provins. Mellom år 44 e.Kr. og 410 het England Britannia, og romersk kultur smittet av på britene.

Denne fallos-mektige figuren fant arkeologene under utgravninger i Pompeii.

© Marie-Lan Nguyen

De overtroiske romerne trodde at fallossymbolet beskyttet mot onde ånder og ulykke. Derfor bar keiserens legionærer en fallos-amulett når de dro i krig.

Romernes håndkverner besto av to tunge steiner. Steinen med fallossymbolet på har vært den øverste.

© Highways England

Fallosser strittet overalt

I Britannia såvel som i resten av Romerriket var det fallos-symboler overalt: På veggene i byenes badstuer, over inngangsdøren til folk og på husmurer. Ja, selv viktige redskaper som møllesteinen i hjemmets håndkvern ble åpenbart forsynt med fallossymboler.

De britiske forskerne jubler, for funnet er blant de sjeldne: Av 20 antikke møllesteiner og håndkverner som hittil er funnet i Storbritannia, bærer kun tre av dem en dekorasjon. Og motorveifunnet er det eneste som er smykket med en fallos.