Romersk myntskatt på 600 kilo funnet i Spania

Spanske anleggsarbeidere har kommet over en enorm mengde romerske mynter som høyst sannsynlig skulle betale rikets hær.

De 600 kiloene med mynter skulle trolig gå til å lønne den romerske hæren.

© Gill/Gillerman slides collection (Yale), Wikimedia

I en forstad til den spanske byen Sevilla gjorde anleggsarbeidere litt av et funn da de skulle legge nye vannrør inn til byen. For under jorden gjemte det seg hele 600 kilo romerske mynter fra slutten av 200-tallet til begynnelsen av 300-tallet e.Kr.

Myntene ble funnet i forstaden Tomares og var oppbevart i 19 amforarer (leirvaser) knapt én meter under bakken. De fleste myntene er av bronse, men en liten del viser også spor av sølv.

Direktøren ved det arkeologiske museet i Sevilla, Ana Navarro, vil ikke ut med den eksakte verdien på myntene, men sier at det "i hvert fall dreier seg om flere millioner euro".

Konstantin den store pryder myntene

Myntene er merket med et bilde av keiserne Maximianus og Konstantin den store på den ene siden og romerske allegorier på den andre. De to keiserne regjerte fra hhv. 286-305 e.Kr. og 306-337 e.Kr.

I de årene var byen en del av det økonomiske maktsentrumet i Andalucía på Pyrenéhalvøya, som den romerske hæren invaderte på begynnelsen av 200-tallet f.Kr og styrte de neste 700 årene.

Myntene var soldatenes lønn

Ifølge Navarro er myntene så lite slitt at de nok aldri har vært i sirkulasjon blant vanlige romere. I tillegg er de så like at de må være produsert over samme korte periode.

Det får Ana Navarro til å anta at myntene har blitt stuet unna for å brukes til å betale skatter eller til å lønne den romerske hæren. Den endelige konklusjonen lar imidlertid vente på seg, for så langt har museets ansatte bare analysert ti prosent av den samlede mengden mynter.

På videoen under kan du se den store myntskatten.

Video