Brooklyn Museum of Art/Bridgeman Images

Romersk promping kostet 10.000 jøder livet

Da en romersk soldat ga sin mening om de jødiske festlighetene i Jerusalem til kjenne på en meget tydelig måte, oppsto det kaos i den gamle byen.

Ingen liker å bli prompet på. Derfor gikk det også gruelig galt i år 44 e.Kr. i Jerusalem, hvor tusenvis av jøder hadde samlet seg ved tempelet i anledning påskefesten.

Romerske soldater skulle sørge for sikkerheten, men en av dem ble så trett av jobben at han snudde seg og blottet bakdelen mot jødene.

“Deretter ga han en lyd fra seg som svarte til den stilling han hadde inntatt”, forteller den samtidige jødiske historikeren Flavius Josefus forarget.

Josefus skrev noe mismodig om jødenes mange kriger mot romerne – og hverandre.

© Granger/Imageselect

Den høylytte prompingen gjorde jødene rasende, og de krevde at soldaten ble straffet. Men den romerske kommandanten, som fryktet ytterligere opptøyer, tilkalte flere tropper.

Det utløste panikk i menneskemengden, og under tumultene i byens smale gater ble opp mot 10 000 trampet i hjel – det hele pga. en romerpromp.