Museum of London Archaeology, Shutterstock

Romersk slave funnet i England

Tidligere har arkeologer bare kunnet gjette at de hadde funnet romerske slaver. Nå har britene gravd ut et lik med en romersk lenke om beina.

Håndverkere gjorde et spektakulært funn da de gravde ut til en vinterhage i Great Casterton 150 km nord for London. Her støtte de på et skjelett som ikke bare viste seg å stamme fra romernes okkupasjon av Storbritannia, men som også bar en lenke om beina.

Derfor nøler ikke britiske arkeologer med å kalle funnet "det mest overbevisende eksemplet på restene av en romersk slave som til nå er funnet i Storbritannia".

Utgravningsleder Michael Marshall fra Museum of London Archaeology er begeistret for funnet:
“Det er ytterst viktig å få mulighet til å studere liket av en person som med stor sannsynlighet var slave.”

Utgravningsteamets skisser viser at lenken satt om leggene på den romerske slaven.

© Museum of London Archaeology

Mannen levde for 1700 år siden

Tidligere har forskerne måttet nøye seg med å gjette. Ut fra hvor beskjeden graven er og den avdødes slitasje på knoklene har forskere vært i stand til å kategorisere skjelettet som de jordiske restene av en av Romerrikets slaver. Hvorfor slaven fra Great Casterton ble stedt til hvile med lenker, er imidlertid fortsatt et mysterium.

Skjelettet skal nå undersøkes nærmere, og arkeologene håper det kan avsløre mer om levekårene for romerske slaver. Foreløpige undersøkelser viser at personen enten har vært utsatt for en fallskade eller har levd et liv med hardt fysisk arbeid. Mannen var 26-35 år gammel da han døde en gang mellom år 226 og 427 e.Kr.