Romerske fotspor skaper begeistring

Arkeologer har funnet 2000 år gamle fotavtrykk etter et romersk barn.

Arkeologene kan ut fra mønsteret av fotavtrykk se at et barn­ har hoppet rundt for 2000 år siden.

Britiske arkeologer er begeistret etter å ha funnet en rekke 2000 år gamle barnefotavtrykk i forbindelse med utgravningen av en romersk bosetning:

«Jeg kjenner­ ikke til særlig mange andre steder der det er funnet fotspor. Vi er temmelig forbløffet», sier arkeologen Helen Maclean.

Ifølge arkeologen er fotsporene satt av et barn, som muligens har hoppet rundt i gjørmen. På fotografier fra utgravningsfeltet ses tydelige avtrykk fra en høyrefot fulgt av to venstreføtter. Arkeologene mener derfor at barnet enten har hoppet i dammer for moro skyld, eller forsøkt å unngå å bli våt på beina.

Det bemerkelsesverdige funnet ble gjort i forbindelse med utgravningen av et område mellom byene Dishforth og Leeming i Nord-England. Området ligger i en romersk bosetning like ved et fort som ble bygd etter romernes erobring av England i år 43. Arkeologene antar at barnet må ha vært­ romer, og ikke lokal.

Det var umulig å bevare fotsporene etter at de var oppdaget. Fotografier og avstøpninger er derfor det eneste som­ beviser funnet.