Smart triks sikret romerske stridsvogner seieren

En enkel - men viktig - tilpasning kunne bety seier i Circus Maximus. Det avslører undersøkelser av et 2000 år gammelt leketøy som ble funnet i elva Tiber.

Drabelige så de ut, hesteveddeløpene i Circus Maximus, men
et enkelt triks økte både sikkerheten og hastigheten i stridsvognene.

© Alfredo Tominz, Wikimedia Commons

Veddeløp var alvorlige saker i Romerriket. I små vogner kaptes kusker om ære og store pengepremier over hele Romerriket.

Men det var ikke bare kuskenes evner som avgjorde veddeløpene, også stridsvognenes tilstand spilte inn, viser ny forskning.

Der er aldri funnet ekte stridsvogner fra romertiden, men en forskergruppe har nylig undersøkt en leketøysmodell av en veddeløpsvogn som ble funnet i elva Tiber i 1890-årene.

Det var denne leketøysstridsvogna, funnet i Tiber i 1890-årene, som satte forskerne på sporet av romernes smarte triks.

© British Museum

Vogna, som trolig har tilhørt et barn av en rik familie, er en nøyaktig kopi av vognene som kjørte i eksempelvis Circus Maximus.

Og på den har forskerne lagt merke til noen detaljer. Vognas høyre hjul er litt større enn det venstre, og man kan se at det er beslått med metall.

Godt for sikkerhet og fart

Det har hatt en betydning for vognas fart og sikkerhet. I Romerriket kjørte vognene alltid rundt banen mot klokkeretningen, og det har betydd at trykket i hver sving har vært større på høyre hjul enn på venstre.

Opp mot 150 000 tilskuere kunne følge veddeløpene i Circus Maximus

© Wikimedia Commons

Vogner med jernbeslåtte hjul har kunnet ta seg raskere og sikrere rundt i svingene.

"Uten jern på noen av hjulene ville høyre hjul ofte gått i stykker, og mens det ville vært tryggere å beslå begge hjul med metall, ville det sjeldent ført til seier, forteller forskeren bak undersøkelsen, Bela Sandor til mediet Seeker.