Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Stort romersk pengeskap utgravd

Casa del Mitreo er Spanias gullgruve fra romertiden. Utgravningene av villaen begynte for 55 år siden, men nye, spennende funn dukker stadig opp – senest et sjeldent pengeskap.

Spanske arkeologer har gravd ut et 3 m langt og 1,5 m dypt pengeskap fra Romerrikets storhetstid. Det lå i ruinene av rikmannsvillaen Casa del Mitreo i byen Emerita Augusta (nåtidens Mérida i det sørvestlige Spania).

Pengeskapet – en såkalt arca ferrata – er ikke så lite av en sjeldenhet. Bare fire andre har overlevd frem til i dag. Dessverre herjet en voldsom brann Casa del Mitreo på 300-tallet e.Kr., og det gikk hardt ut over rommet som pengeskapet sto i.

“Pengeskapet er i dårlig forfatning, for huset styrtet sammen under brannen og knuste det. Vi har bare den forkullede trerammen som pengeskapet var bygd opp om, bronsebekledningen og noen av dekorasjonene på yttersiden”, forklarer arkeologen Ana María Bejarano Osorio, som deltok i utgravningsarbeidet.

Osorios ekspertgruppe håper nå at de kan få satt sammen bitene til et like flott resultat som det arca ferrata som finnes på museet i Zaragoza.

Romerske pengeskap var rikt dekorert. Dette lille eksemplaret på 89 x 95 cm er i dag utstilt på museet i den spanske byen Zaragoza.

© Museo de Zaragoza. NIG 50112. Picture: José Garrido Lapeña

Villaen var gigantisk

Selv om arkeologene gikk i gang med å grave ut Casa del Mitreo allerede i 1966, er de langt fra ferdige. Det skyldes pengemangel, men også at villaen ikke er på mindre enn 3386 kvadratmeter.

Eieren var en suksessrik romer, trolig en kjøpmann som utsmykket hjemmet sitt med imponerende mosaikker og skulpturer. Det store pengeskapet hans prydet lokalet hvor han mottok fornemme gjester.