Shutterstock

Sulten grevling finner romersk skatt

Arkeologer fikk hjelp fra noe uventet hold da de gjorde et av Spanias mest spektakulære funn.

En januar-snøstorm og en sulten grevling har hjulpet arkeologer med å gjøre et viktig funn av romerske mynter nær Berció i det nordlige Spania.

Tilbake i januar 2021 ble Asturia på nordkysten av Spania rammet av lave temperaturer og snø som gjorde det vanskelig for områdets dyr å finne mat. En sulten grevling gravde derfor ekstra dypt etter føde i nærheten av hulen sin, men støtte i stedet på en skjult skatt. Funnet ble gjort av to arkeologer tre måneder senere.

«I sanden, som trolig ble gravd opp av en grevling like ved inngangen til hullet dens, fant vi myntene, og det lå flere innenfor», forklarer arkeologene i sin avhandling om funnet.

I alt hadde grevlingen avdekket 209 romerske mynter fra 200- til 400-tallet e.Kr.

Sveberne er sannsynligvis skyld i myntfunnet. Stammen levde opprinnelig i det nordlige Tyskland, men mange av dem utvandret på 400-tallet og skapte seg et rike langs Spanias atlanterhavskyst.

© HISTORIE

Kostbarheter fra hele Europa

Myntfunnet er et av de største som er gjort i det nordlige Spania. Flertallet av de funne myntene stammer fra andre deler av Romerriket; bl.a. er det mynter fra Antiokia og Konstantinopel i det østlige Middelhavsområdet, mens én enkelt mynt fra London hadde funnet veien til grevlingens hule.

Forskere antar at myntskatten ble gravd ned en gang på 400-tallet e.Kr. På denne tiden ble det nordlige Spania invadert av den germanske stammen sveberne, som slo seg ned på Den iberiske halvøy.

I de urolige tidene gjemte en lokal rikmann trolig en formue i mynter, men kom aldri tilbake for å grave den opp igjen.