To lekesverd funnet under romersk fort

Det romerske fortet Vindolanda har enda en gang levert en arkeologisk sensasjon: To lekesverd har dukket opp i jorden under fortet, og de er i svært god stand.

Leketøyssverdene er laget av tre.

© The Vindolanda Trust

Brukte barn av romerske soldager fritiden på å leke krig?

Det tyder et nytt funn fra utgravningen rundt det romerske fortet Vindolanda på.

Her har to lekesverd dukket opp av jorden, og de er i så god stand at det ifølge arkeologene ikke er vanskelig å forestille seg "små jenter og gutter leke soldater mens de forsøkte å etterligne fedrene og brødrene sine."

Stor begeistring over funnet

Mye av jorden under Vindolanda er oksygenfri, noe som skaper de optimale betingelsene for å bevare gamle gjenstander.

Det er også langt fra første gang Vindolanda står for en arkeologisk sensasjon. Så sent som i juli måned dukket det opp en samling svært godt bevarte brev i jorden under fortet:

"Jeg hadde aldri trodd at vi skulle gjøre et så spektakulært funn," sa Andrew Birley, som leder utgravningen ved Vindolanda, den gangen, men det nye funnet vekker like stor begeistring:

"Foruten lekesverdene har vi også funnet kvinne- og barnesko som det endelige beviset på at brakkene fungerte som minisamfunn," sier han til LiveScience.

Markerte Romerrikets nordlige grense

Fortet Vindolanda ble bygd i slutten av første århundre ved grensen mellom Romerriketog de ubeseirede britiske territoriene i nord.

Det antas at rundt 1000 romerske soldater bodde på fortet sammen med sine koner, barn og slaver. Barnas tilstedeværelse bekreftes av lekesverdene.