D. Herdemerten/Hannibal21/Wikimedia Commons & Historic England/Bridgeman Images
Romersk toalett, toalettbørste

Toaletthistorie: Romerne tørket seg med en svamp på en pinne

I Romerriket gjorde alle fra seg i full offentlighet, og tørkingen skjedde med en eddikmettet havsvamp. Det var først langt ut på 1800-tallet at vi fikk toalettpapir – fylt med splinter.

Når romerne trengte do, var hjelpen som oftest nær. Rundt om i rikets byer lå det toaletter med offentlig adgang, og på benkene satt romerne side om side over hvert sitt hull.

Etterpå skulle rumpen tørkes. Som toalettpapir brukte romerne en pinne festet til en klump ull eller en natursvamp som dykkere hadde samlet opp på havbunnen.

For å rengjøre svampen etter bruk ble den dyppet i en bøtte med eddik som sto fremme til felles bruk. Forskerne er uenige om hvorvidt svampen ble gjenbrukt av flere brukere.

Utgravde toaletter – f.eks. i havnebyen Ostia ca. 35 km sørvest for Roma – avslører at romerne også skylte renseren i en renne med rennende vann. Rennen løp i gulvet foran seteraden og fikk i likhet med toalettene vannet sitt fra byens godt utbygde vannforsyning.

Etruskerne oppfant fellestoalettet

De første toalettbygningene i Roma som arkeologene kjenner til, ble bygget på 500-tallet f.Kr. Romerne fikk ideen til de offentlige toalettene fra etruskerne – et italiensk folk som smeltet samme med det romerske folket ca. 300 f.Kr.

Inntil da hadde romerne kastet innholdet av husets nattpotte i rennestenen.

Romersk toalett

Romerne var ikke sjenerte når det gjaldt toalettbesøk – for manges vedkommende foregikk det i full offentlighet.

© Fubar Obfusco/Wikimedia Commons

Det var derfor både praktisk og hygienisk å bygge offentlige toaletter for å samle opp folks ekskrementer og lede dem ut gjennom byens kloakksystem.

Toalettpapirets utvikling begynte i Kina. Allerede på 500-tallet e.Kr. brukte kineserne toalettpapir, og på 1300-tallet hadde utviklingen kommet så langt at keiserens familie brukte velduftende, parfymert papir til å tørke seg bak med.

I den vestlige verden slo ikke toalettpapir gjennom før fra 1850-tallet av. Papiret var imidlertid ofte grovt og noen ganger med splinter – det var først på 1900-tallet at vi fikk det myke toalettpapiret vi kjenner i dag.