Tre legioner ble slaktet

For nøyaktig 2000 år siden marsjerte en romersk hær under general Varus inn i et nøye planlagt germansk bakhold. I tre dager kjempet legionærene forgjeves, og Roma led sitt mest fatale nederlag.

Books:
● Adrian Murdoch: Romes Greatest Defeat: Massacre in the Teutoburg Forest, The History Press, 2006 ● Peter S. Wells: The Battle that stopped Rome, W.W. Norton & Co., 2005

Websites:
www.livius.org/te-tg/teutoburg/teutoburg01.htm