V.Creuze ROV Drassm, UNESCO
3 forliste romerske skip

Tre nyfunne romerske skipsvrak slår hull på gammel teori

En stor UNESCO-ekspedisjon har funnet tre romerske skipsvrak som tilsynelatende forsøkte å seile tvers over Middelhavet. Funnet utfordrer den gjengse oppfatningen av romernes maritime evner.

Romerne fryktet det åpne havet og seilte alltid langs kysten hvis det var mulig.

Slik har fortellingen i lang tid vært om Romerrikets maritime evner, men nå avslører en undersøkelse foretatt av UNESCO at den gamle historien kanskje må revurderes.

Langs en av de populære skipsrutene som skjærer tvers over Middelhavet, har UNESCO nemlig funnet tre nye romerske skipsvrak.

Ruten, som strekker seg fra Tunisia til den italienske øya Sicilia, er den raskeste måten å komme seg fra Italia til det afrikanske kontinentet. Samtidige kilder understreker imidlertid at romerne generelt holdt seg unna det åpne havet fordi skipene deres lett kunne kantre hvis de ble møtt av store bølger.

Men de nye funnene tyder på at det i hvert fall var noen romerske handelsmenn som tenkte at tid var profitt og forsøkte å seile direkte mellom Sicilia og Tunisia (datidens Kartago) i stedet for å ta den lange ruten hele veien rundt Middelhavet.

3 forliste romerske handelsskip

Ekspedisjonsskipet Alfred Merlin hadde to undervannsroboter som ble sendt ned på havets bunn og fjernstyrt fra et kontrollrom.

© UNESCO

Funnet overrasket arkeologene

UNESCOs ekspedisjon har tatt flere år og inkludert eksperter fra åtte forskjellige land. Ved hjelp av fjernstyrte undervannsroboter var det mulig å undersøke det store området med en lengde på omkring 140 km.

Prosjektet er uttrykk for et imponerende fremskritt innenfor undervannsarkeologi.

«Tidligere kunne de fleste undervannsarkeologer bare dykke selv, eller kikke på gjenstander fanget med fiskenett», forteller undervannsarkeolog Franca Cibecchini, som var en del av ekspedisjonen.

Arkeologen understreket også til National Geographic at han ikke engang var sikker på at de ville finne noe, da havbunnen her er nærmest uutforsket.

Det bør dessuten understrekes at de romerske skipene teoretisk ville ha vært i stand til å ta turen tvers over Middelhavet selv om det ikke var uten farer. Så hvis noen skip har prøvd og mislyktes, er det sannsynligvis andre som har lyktes med turen.

Utover de tre romerske skipene har ekspedisjonen også funnet 21 andre skipsvrak fra forskjellige historiske perioder, bl.a. et 76 meter langt skip i metall, som sannsynligvis stammer fra 1800-tallet.