ITV News

Tyveri av romerske funn ryster Storbritannia

Britiske arkeologer kom til å snakke over seg, og det fikk katastrofale følger. Nå har tyver med metalldetektor herjet tiårets viktigste romerske utgravning i England.

Gleden var stor da engelske arkeologer kunne avsløre at de i byen Scarborough hadde gjort Storbritannias viktigste romerske funn på mange år: Ruinene av en stor villa.

Med eget bad og tallrike sidebygninger dekket den romerske villaen et areal på mer enn to tennisbaner. Dessuten adskilte arkitekturen seg fra alle andre romerske hus som er funnet i Storbritannia og resten av Europa.

Men arkeologenes jubel ble snart forvandlet til sjokk og ergrelse. Få timer etter at nyheten ble offentliggjort, snek ukjente gjerningsmenn seg inn på utgravningsområdet i ly av nattemørket.

Romersk villa med eget badehus gravd ut i England

Den romerske villaen dekker et areal på størrelse med to tennisbaner og er sentrert om en stor, sirkelformet bygning.

© MAP Archaeological Practice

Plyndringer ødelegger kulturarv

Utstyrt med metalldetektorer finkjemmet de hardhendt store deler av villaen. Det er ennå uvisst akkurat hva gjerningsmennene slapp unna med, men de har gjort skade på flere av ruinene, forklarer det lokale politiet. De beskriver gjerningsmennene som “vandaler” – med henvisning til folkeferdet vandalene som plyndret Roma i år 455 e.Kr. Foreløpig står politiet uten reelle spor i saken.

På 300- og 400-tallet e.Kr. lå det et lite, romersk fort på kysten ved Scarborough. Arkeologene fant praktvillaen ikke langt derfra.

© Shutterstock, Historie

“Kulturhistoriske forbrytelser kan dessverre gjøre stor skade på områder av historisk interesse. Den skaden samfunnet påføres i form av denne slags plyndringer, er faktisk umålelig og kan føre til at artefakter går tapt for fremtidige generasjoner”, sier en talsmann for politiet i North Yorkshire.