Ángel Villa
Romersk brønn

Unik sandal dukker opp på bunnen av en romersk brønn

Under utgravningen av en romersk brønn har arkeologer gjort et imponerende funn: en utrolig godt bevart sandal med dekorasjoner som ble borte for nesten 2000 år siden.

En svært godt bevart lærsandal fra romertiden er funnet i en gammel brønn i byen Lugo de Llanera i den nordvestlige spanske regionen Asturia.

Sandalen er dekorert med sirkler, ovaler og fugleformede figurer, noe som gjør den helt unik.

Det er bare funnet 20 romerske sandaler i Spania, men ingen andre med dekorasjoner.

Da den var en del av Romerriket, gikk byen Lugo de Llanera under navnet Lucus Asturum og var en viktig by i provinsen Hispania fra ca. 70 e.Kr. til 300-tallet.

Til tross for at byen er nevnt i skriftlige kilder, har den aldri blitt grundig utgravd.

Romersk luksus dukker opp i Asturia

Etter mindre, sporadiske utgravninger opp gjennom årene finansierte bystyret en større utgravning i 2018, ledet av arkeologen Esperanza Martín.

Under de første utgravningene fant forskerne restene av et romersk bad, og året etter avdekket de spor etter en stor villa.

Romersk lærsandal i gjørme

Sandalen er svært godt bevart fordi den har ligget i gjørme på bunnen av en brønn i nesten 2000 år.

© Esperanza Martín

I sommer ble utgravningene gjenopptatt, denne gangen med spesiell oppmerksomhet rettet mot brønnen - og på bunnen av den fant arkeologene den dekorerte sandalen.

Gjørme bevarer sandalens lær

Sandalen er ekstremt godt bevart fordi det oksygenfattige miljøet i den gjørmete bunnen av brønnen hindret læret i å brytes ned.

Og sandalen var ikke det eneste som tilsynelatende hadde blitt mistet i brønnen. På tre meters dyp fant forskerne også en rekke andre gjenstander, blant annet en del av brønnens trelokk, en bronsekjele og en liten metallring.

Esperanza Martín har også en teori om hvordan den dyrebare sandalen havnet på bunnen av brønnen:

"Det er svært sannsynlig at den ble mistet av noen som ville rengjøre brønnen og så mistet sandalen, som satte seg fast i gjørmen", sier hun til den spanske avisen El Pais.

Med tanke på hvor fint dekorert sandalen er, var eieren sannsynligvis ikke en slave. Det kan derfor ha vært husets herre som selv forsøkte å rengjøre brønnen sin.

Skoen oppbevares for øyeblikket kjølig for å unngå nedbrytning inntil den kan restaureres og stilles ut på det arkeologiske museet i Asturia.